Perquè no s’instal·len al mar, davant de la costa de Barcelona?

A mar obert generalment el vent és més constant i amb velocitats mitjanes més elevades que a terra, però el cost d’instal·lar-hi un aerogenerador es multiplica per quatre o per vuit, depenent de la tecnologia. La línia  ’evacuació i el manteniment és molt complex per només un parell d’aerogeneradors marins. Només tenen sentit econòmic  els parcs eòlics marins molt grans amb desenes d’aerogeneradors. A més a més. a la costa de Barcelona el vent és suau, pel que faria inviable econòmicament el projecte.

Altres països o ciutats com València proposen instal·lar aerogeneradors al port, perquè no s’instal·len allà?

La ubicació de l’aeroport i les rutes d’enlairament i aterratge dels avions no permeten la instal·lació  d’aerogeneradors al Port de Barcelona. Aquest ja va ser un dels motius pels quals es va desestimar un projecte eòlic que el 2003 proposava instal·lar-ne tres a la bocana del port. A banda, els vents a la bocana del port no són pas suficients per posar-hi aerogeneradors.

Per què no s’aprofiten les tres xemeneies de Sant Adrià per posar-hi aerogeneradors?

Tot i l’altura de les tres xemeneies de l’antiga central tèrmica de Sant Adrià no és possible aprofitar-les per a instal·lar aerogeneradors, ja que l’estructura de la torre no ha estat dissenyada per a suportar els esforços mecànics a què estan sotmeses les torres dels aerogeneradors. La distància entre les xemeneies és del tot insuficient i la proximitat d’habitatges fan el projecte inviable. A més, la zona presenta recurs eòlic insuficient, tal i com demostra l’emplaçament estudiat a la zona del Fòrum.

Com arribarà l’energia generada a les llars de les famílies que hi inverteixin? És un projecte d’autoproducció (autoconsum)?

La normativa vigent d’autoproducció compartida estableix que la distància entre la generació i el comptador de cada llar sigui com a màxim de 500m, cosa que en la majoria dels casos no es complirà.

En aquest cas es vendrà l’energia a la xarxa i amb aquests ingressos les famílies que hi participin aniran recuperant la inversió feta, garantint que generen la quantitat d’energia que consumeixen a partir de fonts renovables.

Per què es proposa instal·lar-ne només dos, si a l’entorn de Barcelona es consumeix moltíssima energia i gairebé no se’n genera?

L’àrea metropolitana és un territori on hi ha molt poca disponibilitat d’espai. Els criteris preliminars per poder instal·lar un aerogenerador, a part del vent, obliguen a guardar una certa distància a carreteres, línies elèctriques, habitatges, etc. Els estudis duts a terme conclouen que les dues posicions seleccionades són dels únics llocs que compleixen tots els criteris.

Hi ha projectes per instal·lar plaques solars a les teulades, perquè cal instal·lar aerogeneradors?

Barcelona i el seu entorn és un territori que requereix molta energia, així que totes les iniciatives per generar energia renovable són necessàries, tots els territoris han de contribuir en la transició energètica d’acord amb les seves possibilitats. A més, l’eòlica i la fotovoltaica es complementen a la perfecció. Només amb posant plaques solars a les teulades no n’hi ha prou per abastir les necessitats d’energia de la ciutat de Barcelona.

Per què es presenta aquest projecte si sempre s’ha dit que no hi fa prou vent, a Barcelona?

És cert que el recurs eòlic a l’àrea de Barcelona és limitat, fet que no el fa atractiu per a projectes comercials. Els estudis preliminars duts a terme indiquen que és suficient per a un projecte participatiu en que la seva prioritat no són els beneficis econòmics, sinó que busca un retorn d’impacte social, assegurant el retorn de la inversió feta pels partícips durant la vida útil del projecte. A més, per garantir la viabilitat del projecte, abans de la construcció del parc s’instal·larà una torre per mesurar el recurs eòlic real a l’emplaçament durant un mínim d’un any per poder assegurar aquest retorn de la inversió.

És compatible el projecte amb el Parc Natural de Collserola?

El projecte serà compatible sempre que no es comprometin les funcions ecològiques de Collserola, i aquest és el compromís dels impulsors del projecte. Per això es duran a terme tots els estudis necessaris per garantir que així sigui. A més, la Comissió Europea contempla aquesta possibilitat i disposa d’una guia per garantir la compatibilitat de projectes eòlics en espais de la Xarxa Natura 2000, sempre que es duguin els estudis corresponents.

Els aerogeneradors canviaran el paisatge de la ciutat?

Sí, volem fer visible la transició energètica de la ciutat. L’impacte visual de l’energia fòssil o nuclear no el tenim presents perquè n’importem la matèria primera de països llunyans. L’aprofitament de recursos autòctons per a la generació d’energia comporta una modificació del nostre entorn. Com hem repetit altres vegades, volem posar les energies renovables a l’skyline de Barcelona com a símbol de compromís social i territorial. Altres ciutats europees com Munich, Copenhagen, Hamburg o Friburg tenen aerogeneradors al seu entorn, i són motiu d’orgull per part dels seus ciutadans.

Hi ha algun precedent de projectes eòlics comunitaris?

A Catalunya hi ha un projecte eòlic comunitari de 2,3 MW en operació des del 2018, a Pujalt (Anoia), és el projecte Viure de l’aire que ha servit d’inspiració per a aquesta iniciativa. Al nord d’Europa és una pràctica habitual que comunitats locals siguin propietàries de parcs eòlics.