Arriba el primer projecte d’eòlica popular a Barcelona

Energia eòlica de participació ciutadana a Barcelona, basat en els principis de sostenibilitat, proximitat i democratització de l’energia.

Renovable

La instal·lació d’un aerogenerador permetrà produir energia verda i neta, impulsant el procés de transició energètica

Comunitari

La propietat col·lectiva a través de les aportacions de famílies, empreses i comerços fa la ciutadania partícip de la generació d’energia, afavorint-ne la democratització

Local

L’ús d’un recurs autòcton apropa la generació d’energia als centres de consum i redueix les pèrdues en el transport, apostant per un model de generació distribuïda

w

Educatiu

Aprofitar una instal·lació renovable d’aquesta mena per fer difusió sobre les energies netes i servir com a eina d’educació ambiental.

En xifres

Cada aerogenerador proporcionarà electricitat a 4.400 llars

Es produiran un total de 29 GWh nets anuals

S’evitarà l’emissió a l’atmofera de 7.000 tones de CO2 anuals

+

Equivalent a recórrer 160 milions de km en cotxe elèctric

Equivalent a cobrir 26 vegades el Camp Nou de plaques solars

Equivalent a cobrir 89 illes de l’eixample amb plaques solars

100% Renovable  |  Participatiu  |  Local

MW

Format per dos aerogeneradors de 6MW de potència unitària

Llars

Abastides d’energia elèctrica amb els 29 GWh de producció neta anual

t CO2

Evitades cada any en concepte d’emissions de gasos d’efecte hivernacle

170 m de diàmetre de rotor

*

115 m d’alçada de turbina

1M € per MW instal·lat

Situat a Collserola

EU Guidance on wind energy development in accordance with the EU nature legislation

Qui pot participar-hi?

Hi pot participar qualsevol persona física, família o entitat sense ànim de lucre, amb l’aportació econòmica que correspongui per disposar del nombre de participacions que decideixi.

El projecte també està obert a la participació de petites empreses que vulguin contribuir a la democratització dels sistemes energètics.

 

La inversió mínima per poder participar en el projecte serà la necessària per generar 1.000 kWh/any d’electricitat neta i verda. A partir d’aquesta inversió mínima, es podran fer inversions superiors, sempre amb quantitats que siguin múltiples sencers de la inversió mínima.

La inversió que cada persona i/o família vulgui fer es pot calcular a partir del seu nivell d’utilització actual d’energia elèctrica, energia tèrmica i energia per a desplaçaments motoritzats.

Un exemple

Una família que utilitzi una quantitat d’energia equivalent de 20.950 kWh/any, quina inversió hauria de fer per cobrir les seves necessitats d’energia elèctrica, tèrmica i d’automoció?

Ús d’energia d’una família en un any Inversió necessària per a produir aquesta energia en l’aerogenerador
Energia elèctrica
3.100 kWh (862 kg CO2)
2.169 €
Energia tèrmica
7.850 kWh (1.565  kg CO2)
5,493 €
Vehicle privat
10.000 kWh (2.527 kg CO2)
6.998 €
TOTAL
20.950 kWh (4.954 kg CO2)
14.660 €

Això vol dir que, si aquesta família inverteix 14.660 € en l’aerogenerador de propietat compartida, podrà dir que ha generat tota l’energia que necessita a partir de l’equivalent en electricitat neta produïda per l’aerogenerador. Per tant, també haurà compensat les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle, reduint-les a zero. I això, durant tota la vida útil de l’aerogenerador (més de 20 anys!).

Gràcies pel vostre suport al projecte!

Vam ser escollits en quarta posició en el Germinador social.

Stefan Gsänger

Secretari General de World Wind Energy Association 

Barcelona as a Mediterranean center for tourism and business would send a strong signal to the world that it is preparing for a climate friendly, a renewable future by setting up a community wind project at a well visible location. Community ownership underlines the participatory and democratic character of renewables. We congratulate the initiative for the concept and wish a successful implementation!

Dirk Vansintjan

President de REESCOOP.EU

Considering that every city or town must have renewable energy generation close to it and with the involvement of the citizenry, we, as REScoop, strongly support the proposed community wind project. As a European federation, we advocate for a transformation away from outdated regulations, rules, and policies that have been designed for a centralized energy system and large utilities deploying fossil fuels and other inflexible energy baseload.

Ramon Folch

President i Fundador de l’Estudi Ramon Folch & Associats

Viure de l’aire, energia caçada al vol: Barcelona a tot vent, una gran idea agosarada!

Francesc Mauri

Meteoròleg a Catalunya Ràdio i TV3

Podem ser potència mundial en renovables i som tan rucs de comprar l’energia a milers de quilòmetres i a sobre bruta. Ara, un projecte participatiu obert a tots els ciutadans que poden afavorir l’origen verd de l’energia que utilitzen.

Francisco Doblas-Reyes

Director del departament de ciències de la Terra al Barcelona Supercomputing Center

La limitación del nivel de calentamiento global y sus consecuencias a nivel local y regional requieren una reducción inmediata y a gran escala de las emisiones de gases de efecto invernadero debidas a la acción humana, reducciones que dependen en gran medida de iniciativas como el proyecto Viure de l’Aire BCN.

Jordi Sargatal

Ornitòleg

Quan veig un molí de vent en general em provoca una sensació agradable, per saber que s’està produint una energia molt neta, aprofitant un fenomen natural com el vent. Això sí, el molí o el parc de molins han d’estar ben situats, afectant el mínim el paisatge i la biodiversitat. Crec que el projecte Viure de l’Aire de BCN aconsegueix les dues coses, sense vulnerar per res les essències del Parc Natural de Collserola, o sigui que felicitacions!!

Elisenda Paluzie

Presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana

Una iniciativa que ens apropa a una Catalunya més sobirana energèticament, més responsable amb l’entorn i més equilibrada territorialment.

Climent Molins

Vicerector de transferència, innovació i emprenedoria de la UPC-BarcelonaTech

Davant l’emergència climàtica hem d’actuar amb responsabilitat i produir tota l’energia renovable que el país ens pot donar. Cal actuar arreu on sigui possible, de nord a sud i de terra endins a mar enllà, i sense pausa, abans no lamentem deslocalitzacions industrials.

Mònica Roca i Aparici

Presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona

La crisi climàtica és un fet demostrat amb dades, no només de futur sinó de present. Catalunya és actualment a la cua d’Europa pel que fa a la generació d’energia renovable. Calen urgentment i prioritària projectes de generació d’energia renovable per avançar cap a la sobirania energètica del nostre país. Tenim el vent, tenim el sol, tenim les ganes, només ens calen els projectes! Viure de l’Aire n’és un que s’ha de fer realitat ben aviat!

Elsa Artadi

Doctora en Desenvolupament Econòmic per la Harvard University

Només l’1% de l’energia que Barcelona fa servir prové de fonts renovables de la mateixa ciutat. Cal ser disruptius. Calen projectes innovadors que apostin per una revolució energètica neta, local, democràtica i descentralitzada. Tenim sol i tenim vent; aprofitem-los.