Arriba el primer projecte d’eòlica popular a Barcelona

Energia eòlica de participació ciutadana a Barcelona, basat en els principis de sostenibilitat, proximitat i democratització de l’energia.

Dona suport al projecte!

Escull el projecte Viure de l’Aire BCN en la fase de votació popular de la plataforma Germinador social abans del 20 d’octubre

Renovable

La instal·lació d’un aerogenerador permetrà produir energia verda i neta, impulsant el procés de transició energètica

Comunitari

La propietat col·lectiva a través de les aportacions de famílies, empreses i comerços fa la ciutadania partícip de la generació d’energia, afavorint-ne la democratització

Local

L’ús d’un recurs autòcton apropa la generació d’energia als centres de consum i redueix les pèrdues en el transport, apostant per un model de generació distribuïda

w

Educatiu

Aprofitar una instal·lació renovable d’aquesta mena per fer difusió sobre les energies netes i servir com a eina d’educació ambiental.

.

170 m de punta de pala

Situat a Collserola

115 m d’alçada de turbina

1M € per MW instal·lat

Proporciona electricitat a 8.800 llars

EU Guidance on wind energy development in accordance with the EU nature legislation

100% Renovable  |  Participatiu  |  Local

MW

Format per dos aerogeneradors de 6MW de potència unitària

Llars

Abastides d’energia elèctrica amb els 29 GWh de producció neta anual

t CO2

Evitades cada any en concepte d’emissions de gasos d’efecte hivernacle

En xifres

Cada aerogenerador proporcionarà electricitat a 4.400 llars

Es produiran un total de 29 GWh nets anuals

S’evitarà l’emissió a l’atmofera de 7.000 tones de CO2 anuals

+

Equivalent a recórrer 160 milions de km en cotxe elèctric

Equivalent a cobrir 26 vegades el Camp Nou de plaques solars

Equivalent a cobrir 89 illes de l’eixample amb plaques solars

Qui pot participar-hi?

Hi pot participar qualsevol persona física, família o entitat sense ànim de lucre, amb l’aportació econòmica que correspongui per disposar del nombre de participacions que decideixi.

El projecte també està obert a la participació de petites empreses que vulguin contribuir a la democratització dels sistemes energètics.

La inversió mínima per poder participar en el projecte serà la necessària per generar 1.000 kWh/any d’electricitat neta i verda. A partir d’aquesta inversió mínima, es podran fer inversions superiors, sempre amb quantitats que siguin múltiples sencers de la inversió mínima.

La inversió que cada persona i/o família vulgui fer es pot calcular a partir del seu nivell d’utilització actual d’energia elèctrica, energia tèrmica i energia per a desplaçaments motoritzats.

Un exemple

Una família que utilitzi una quantitat d’energia equivalent de 20.950 kWh/any, quina inversió hauria de fer per cobrir les seves necessitats d’energia elèctrica, tèrmica i d’automoció?

Ús d’energia d’una família en un any Inversió necessària per a produir aquesta energia en l’aerogenerador
Energia elèctrica
3.100 kWh (862 kg CO2)
2.169 €
Energia tèrmica
7.850 kWh (1.565  kg CO2)
5,493 €
Vehicle privat
10.000 kWh (2.527 kg CO2)
6.998 €
TOTAL
20.950 kWh (4.954 kg CO2)
14.660 €

Això vol dir que, si aquesta família inverteix 14.660 € en l’aerogenerador de propietat compartida, podrà dir que ha generat tota l’energia que necessita a partir de l’equivalent en electricitat neta produïda per l’aerogenerador. Per tant, també haurà compensat les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle, reduint-les a zero. I això, durant tota la vida útil de l’aerogenerador (més de 20 anys!).